Home

Tillgänglighet webb

Tillgänglighet kan därför innebära såväl fysisk tillgänglighet som säkerhet, prestanda och täckningsgrad. Är filformatet läsbart eller är servern igång? Vägledning för webbutveckling fokuserar dock på digital tillgänglighet och att tjänster och information ska utformas på ett sätt så att de inte utestänger personer på grund av funktionsnedsättning Webbdirektivet - översikt. Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i. Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549

Tillgänglighet är nödvändigt för en socialt hållbar utveckling. Juridiska krav Både offentlig och privat sektor berörs. Andra argument Bland annat fler, nöjdare användare, minskat krångel och ökad konvertering. Så många berörs av tillgänglighet Statistik med mera; Lagkrav. Bevarande och gallrin Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet

Vad menas med tillgänglighet? - Vägledning för webbutvecklin

Tillgänglig webb Webben ger oss stora möjligheter att förse alla våra användare med information och tjänster på lika villkor. Men om vi ska ha en tillgänglig webb förutsätter det både att vår webbplats är utformad på ett korrekt sätt och att vi som redaktörer vet hur vi skapar tillgängligt innehåll Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS) DOS-lagen är svensk lag sedan 1 januari 2019. Den bygger på EU-direktiven om webb och tillgänglighet och omfattar myndigheters webbplatser, e-tjänster, appar och så långt som möjligt också innehåll hos tredje part (såsom sociala medier) 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen, och som ska omfattas av lagens tillämpningsområde

Så tillgänglighetsanpassar du din webbplats. World Wide Web Consortium (W3C) har utvecklat riktlinjer för tillgänglighet, som kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Vidare har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) en webbplats som innehåller alla tillgänglighetsriktlinjer och rekommendationer Vi analyserar alla typer av webbplatser, extranät, intranät, appar och dokument. Funkas analyser utgår från WCAG 2.1. Vi delar upp resultatet i kontrollpunkter så att det blir lätt och överskådligt för dig att åtgärda eventuella brister. Vi har även utarbetat egna krav för de av våra kunder som vill gå längre än lagens miniminivå Tillgänglighet på webben för platser Skriver du om tillgänglighet om platser för besökare på din webbplats? Då kan du ta stöd av Riksantikvarieämbetets råd om hur man bäst skriver tillgängligt om besöksmål och kulturmiljöer på. Digital tillgänglighet betyder att alla människor - oavsett exempelvis funktionsnedsättning - ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. Behovet av tillgänglighet har alltid funnits, men kraven håller på att höjas rejält Analys av tillgänglighet Vi analyserar tillgängligheten på er webb och app inför Tillgänglighetsdirektivet. Till analysen. Checklista Tillgänglighetsdirektivet 7 enkla steg för att tillgänglighetsanpassa din webb eller app idag. Checklista tillgänglighet. Utbildning Tillgänglighet

Webbdirektivet - översikt - Vägledning för webbutvecklin

Skattekollen - Trollhättans stad

Vi tillgänglighetsanalyserar er webbplats eller app. Den 23 juni 2021 börjar Tillgänglighetsdirektivet att gälla för alla appar. Det är mycket att tänka på för att tillgänglighetsanpassa sin app. Med vår tillgänglighetsanalys uppfyller ni lagkraven innan de träder i kraft Tillgänglighet på verksamt.se Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-20 Här har vi samlat information och material inom webbtillgänglighet. Du hittar bland annat vår tillgänglighetsredogörelse, talande webb och hur du kan kontakta oss om du stöter på tillgänglighetsbrister på webbplatsen Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare. Aktivera Talande Webb. Tips Talande webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Den innehåller flera lagkrav som införs successivt, och syftar till att webbplatser och digitala lösningar ska kunna användas av alla människor. Tillgänglighet ur ett synskadeperspektiv innebär helt enkelt att din webbsida ska fungera att surfa.

Lagar och regler kring digital tillgänglighet - Funk

Musikverket är till för alla. En viktig uppgift är att öka tillgängligheten till myndighetens lokaler, verksamhet och information. Talande webb Med Talande Webb kan du få allt innehåll på Musikverkets webbplats uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa, fokus/nedtoning eller läslinjal. Du väljer själv vilken text som ska läsas, hur den ska visas samt vilka [ Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet: Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen. Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller. Tillgänglighet. Westreamu AB tillhör dom ledande i Sverige när det gäller att göra direktsänd webb-tv så tillgänglig som möjligt för alla människor. Speciellt för dom som har olika former av funktionshinder. Samtidigt deltar vi aktivt i utvecklingen av ny teknik för tillgängliga liveproduktioner. Både hemma och internationellt Tjäna på tillgänglighet. Publicerat den 19 februari 2010 av Lars Karlsson. Tillgänglighetsexperterna Funka ger dig tio sätt som du kan Tjäna på tillgänglighet. Som du vet är tillgänglighet inte bara för personer med funktionsnedsättningar, för det visste du väl vid det här lagt

Jag gör korta informationsfilmer, främst inom området hjälpmedel och appar. Jag kan tillgänglighet och vill gärna hjälpa dig . Ring 08-410 233 66 eller skriv till ilias@bennani.se så tar vi en förutsättningslös diskussion kring ert arbete kring IT-tillgänglighet och hur vi kan hjälpa varandra Tillgänglighetsredogörelse för externa webbplatser i Göteborgs Stad. Andreas Rosgardt 22 november, 2019 0. Som vi tidigare har berättat börjar det bli dags att jobba lite extra med tillgängligheten på våra webbplatser. En sak som vi ska göra, enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, är [ Redogörelse för tillgänglighet. Vattenmyndigheterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vattenmyndigheterna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till. Tillgänglighet. God tillgänglighet har avgörande betydelse för hörselskadades möjlig­heter att vara fullt delaktiga i samhället. Men tillgång till god ljudmiljö, hörteknik, visuell information, tolktjänst med mera är ingen självklarhet. Därför behövs bättre lagstiftning mot bristande tillgänglighet, anser HRF Är din webb tillgänglig? Vi erbjuder ett mycket prisvärt paket till dig som vill se över och åstadkomma en hög grundtillgänglighet på webbplatsen. Vi gör även åtgärder i Sitevision baserade på andra experters granskningar. Mer om att förbättra din tillgänglighet

Tillgänglighet för webbtjänsten Carlotta. Skriv ut; Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Det här dokumentet beskriver hur Carlotta uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.. Hur tillgänglig är webbtjänsten Tillgänglighet på 1177. 1177 VÅRDGUIDEN PÅ WEBBEN. Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten på 1177.se och på 1177 Vårdguidens olika e-tjänster. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten

Inlägg om webb skrivna av Lars Karlsson. Tillgänglighetsexperterna Funka ger dig tio sätt som du kan Tjäna på tillgänglighet.Som du vet är tillgänglighet inte bara för personer med funktionsnedsättningar, för det visste du väl vid det här lagt Tillgänglighet och WCAG. Alla webbplatser och tjänster vars finansiella ekonomi baseras på offentliga medel måste enligt webbdirektivet följa WCAG. En tillgänglig webbplats är en vinst för alla användare, oavsett nedsättning eller hinder, Därför ska du ha en tillgänglig webb Tillgänglighet. Alla ska kunna ta del av innehållet på Sveriges historia, oavsett funktionsförmåga. Läs mer om hur vi arbetar med tillgänglighet. Sveriges historia är en digital resurs för skolor. Ambitionen är att elever och lärare ska ha lätt att orientera sig på webben. Lektionsmaterialet på Sveriges historia är anpassat efter.

Musiker utanför normen - Musikverket

webb tillgänglighet Workshop om Göteborgs stadsmuseums hemsida. Bilden visar Frida som sitter framför en dator och utvärderar tillgängligheten på Göteborgs Stadsmuseums hemsida. Frida är vänd bort mot kameran och en kan se Fridas rygg och hennes lurviga röda tröja. Frida. Nya lagkrav vad gäller tillgänglighet i film kan dock kännas avskräckande. Att det blir för svårt och stort. Men om du tänker på i Göteborgs Stad jobbar med, funderar på, utvecklar, kliar oss i huvudet över och fördjupar oss i vad gäller webb, e-tjänster, service, innehåll, språk, teknik och mycket.

Digital tillgänglighet Exceed gör skillnad och river hindren! Boka demo Tillgänglighet är en självklarhet för Exceed! Digital tillgänglighet skapar bättre IT-upplevelse för alla, högre engagemang och nöjdare användare. För oss på Exceed consulting är det en självklarhet att alla människor ska ha samma möjligheter att ta del av den digitala samhällsutvecklingen. Det är. Tillgänglighet. Talande webb; Kontakt. Besöksadress: Ågatan 12 C, 172 62 Sundbyberg Telefon: 08-677 70 10 Postadress: Box 4086 171 04 Solna info@neuro.se PG 90 10 07-5 | BG 901-0075 | Swish 90 100 75. Till kontaktsidan. Tillgänglighet. Migrationsverket arbetar aktivt med att öka tillgängligheten på vår webbplats. Stöd per telefon och på webb­platsen. Du kan få stöd när du ringer till oss genom att ringa via. Bildtelefoni (för dig som vill ha teckenspråkstolk Kognitiv tillgänglighet på bibliotek Sammanfattning Vårt arbete visar att: • Det råder konsensus mellan personal och besökare om vad som orsakar bristande kognitiv tillgänglighet. Det man ibland är oense om är graden av svårigheter som en brist kan skapa Tillgänglighet för fi.se. Finansinspektionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur fi.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service,.

Tillgänglighet webb. Förbättra och upprätthålla tillgängligheten. Innehåll som idag inte är tillgänglighetsanpassat: Våra PDF:er på webbplatsen behöver tillgänglighetsanpassas. Våra blanketter på webbplatsen behöver tillgänglighetsanpassas 5. Finns det några obligatoriska krav på tillgänglighet inom EU:s regelverk? Till exempel när det gäller upphandling av webb finns krav på att följa EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, som i Sverige genomförts genom lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service Xtractor utvecklar sin kompetens inom webb­­tillgänglighet. Xtractor arbetar sedan en tid målmedvetet med att hjälpa våra kunder att uppnå hög tillgänglighet i webbaserad utbildning. Som ett led i detta har nu en av våra front end-utvecklare, Frida Fredblad, lyckats erhålla en gedigen certifiering inom just webbtillgänglighet Tillgänglighet för Kopplasäkert.se Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Kopplasäkert.se. På den här sidan berättar vi om vilka problem som finns med tillgängligheten. Du får också information om hur du kan kontakta oss för att få hjälp Tillgänglighet för e-tjänster. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Elsäkerhetsverkets e-tjänster. På den här sidan berättar vi om vilka problem som finns med tillgängligheten. Du får också information om hur du kan kontakta oss för att få hjälp. Det är Elsäkerhetsverket som står bakom de e-tjänster som.

Archimedes passbåt

Avesta Kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här texten beskriver hur avesta.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem Tillgänglighet. Tillgänglighet har beaktats i Suomi.fi-tjänsterna. Ett centralt mål är jämlikhet, så att vem som helst utan diskriminering ska kunna. förstå vad som sägs om dem. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven i hela Finland

Konstmusik från två kontinenter - Musikverket

Tillgänglighet för riksdagens webbplats. Riksdagen.se ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, om eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem Lerums kommun arbetar löpande med att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt. En webbplats och kommun för alla. Blinda och synskadade är en stor målgrupp när det gäller tillgänglighet, men tillgänglighet är mer än så Talande Webb. JO:s webbplats är ansluten till Talande Webb. Det betyder att du utan kostnad kan lyssna på texterna på våra webbsidor. Läs mer om hur du gör för att komma igång på vår webbsida om Talande webb

Varför tillgänglighet? - Vägledning för webbutvecklin

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur webbplatsen ämnar uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem Tillgänglighet. Måndag−torsdag 8−18. Fredag 8−16. Öppet även under lunchen. En kommunal webbplats har många olika besökare. Det är viktigt att alla människor, oavsett funktionshinder och behov, kan ta del av informationen på vår webbplats. Lerums kommun arbetar löpande med att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt Planera din resa Talande Webb Tillgänglighet buss Tillgänglighet hållplatser Tillgänglighet stationer Tillgänglighet X-tåg Ledsagning Villkor för färdtjänst Lämna synpunkt Planera din resa Vill du ha hjälp med att planera din resa eller har frågor om trafiken kan du prata med någon av våra trafikinformatörer på kundservice tel. 0771-9 10 10 9 Tillgänglighet för borasem.se. Borås Energi och Miljö ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur borasem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här finns en rapport med kända tillgänglighetsproblem och hur du kan.

Digital tillgänglighet DIG

Bristande tillgänglighet är en diskrimineringsform och det betyder att det är diskriminering att inte ha gjort tillräckliga åtgärder för tillgänglighet. Lagen innehåller inga särskilda skrivningar om digital tillgänglighet, men om åtgärder mot bristande tillgänglighet som regleras i andra lagar, förordningar och föreskrifter inte har vidtagits kan det innebära diskriminering Tillgänglighet på webbplatsen. Upplands-Bro kommun som står bakom och administrerar den här webbplatsen vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur upplands-bro.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella. Tillgänglighet. Här finns riktlinjer gällande tillgänglighet för stadens webbplatser. Komponenter. Alla valbara komponenter som finns på .stockholm. Bilder och illustrationer. Här finns funktionsikoner, webbikoner för illustration och bildproportioner. Färger. De 22 olika färger som ingår i Stockholms stads färgpalett för webb

Digital tillgänglighet för dig som offentlig aktör DIG

 1. Region Blekinge står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här hittar du information om hur regionblekinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem
 2. Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan.
 3. Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering. Inför kommande certifieringsprov, lotsas du på den här kursen av sakkunniga inom tillgänglighet och du får en omfattande genomgång av de gällande lagtexterna, tillämpningarna och hur de bör tolkas. Vi går igenom certifieringskraven och vilka kunskapsområden som är aktuella för provet
 4. Tillgänglighet till information via webb och hemsida. Personer med funktionsnedsättning ska kunna använda Dorotea kommuns webbplats, och ta del av den information som ligger där. Informationen på webbplatsen ska vara lättläst och kunna läsas på alla plattformar, såsom surfplatta, laptop, telefon, dator och så vidare
Ruth Tatlow - Musikverket

Vägledning för webbutvecklin

Tillgänglighet för alla våra möten. Det är viktigt att tänka på tillgänglighet så att alla medlemmar ska kunna delta i vår verksamhet på lika villkor. Våra medlemsmöten och årsmöten är öppna för alla medlemmar. Meddela oss gärna om speciella behov på vid inbjudan tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar till VGR:s fastigheter, verksamheter med avtal med VGR samt upphandlade verksamheter. Detta är version 3 av riktlinjerna. Revideringar har regelbundet gjorts av riktlinjerna utifrån Boverkets föreskrifter och gjorda erfarenheter Vi jobbar för tillgänglighet Boraselnat.se är utvecklad i linje med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår webb följer tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA och de 50 framtagna kriterier, med vissa undantag: 2.5.3 (A) - Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter Förenlig med lagkraven Webbplatsen är i stort [ Säkerhet och tillgänglighet. Artisan Global Media är ett svenskt företag med huvudkontor i Sverige, våra servrar är placerade i Sverige och vi lyder under svensk lag. All data som läggs in av våra kunder behandlas med sekretess - personuppgifter hanteras enligt PUL (personuppgiftslagen). Vi baserar våra tjänster i en datorhall som. Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Innehåll som inte är tillgängligt. Samtliga domäner som utgör Linköpings universitets internwebb publicerades innan 23 september 2018

Har du koll på lagen om digital tillgänglighet? 7mind

 1. UX och tillgänglighet. Ett första steg i utvecklingsprocessen är att designa den tänkta interaktionen i ett gränssnitt. Se till att skapa ett koncept som du kan testa med användare så tidigt som möjligt.Genom att testa konceptet med riktiga användare kan du snabbt urskilja potentiella problem och på så vis undvika tidskrävande och kostsamma förändringar senare i processen
 2. Funka säkerställer din tillgänglighet. Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Vårt mål är hållbara digitala tjänster som funkar för alla
 3. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har börjat gälla, och för oss som är en offentlig sektor innebär det en del att hålla reda på. En tillgänglig webb är en webb för alla. En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

 1. Tillgänglighet för fortifikationsverket.se. Fortifikationsverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur fortifikationsverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du.
 2. Vi är experter på tillgänglighet. Vi organiserar företag som arbetar med tillgänglighet. Vi öppnar samhället för fler. Här kan du hitta en expert för att: Granska ritningar och förbättra fysiska miljöer. Bygga webb och appar. Bearbeta texter, film och annat innehåll. Anpassa arbetslivet för fler. Starta ett bredare.
 3. Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag
 4. Utbildningar i digital tillgänglighet för alla medarbetare. För att underlätta för universitets medarbetare har ett avtal tecknats med leverantören funka.com som erbjuder utbildningsfilmer i ämnet digital tillgänglighet. Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på oss som myndighet
 5. Myndigheten för delaktighet har flera stöd och verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet
Lilli

Tillgänglig webb - nya lagkrav och möjligheter

Tillgänglighet är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Målet är att alla insatser och arbetstillfällen som skapas med stöd från ESF-rådet ska vara tillgängliga för alla. Guide som stöd i arbetet Att införa ett tillgänglighetsperspektiv i projektet kräver ett systematiskt angreppssätt. Det. Under två lärorika dagar får du kännedom om gällande regelverk och hur byggnaders och närmiljöers tillgänglighet kan bevakas i byggprocessens olika skeden. Genom inlevelseövningar får du en ökad insikt om betydelsen som den fysiska miljöns utformning har för personer med funktionsnedsättningar. Det är också ett första steg för. kognitiv tillgänglighet menar vi en miljö som är användbar för kunder som har en funktionsnedsättning som kan påverka deras förmåga att ta emot och bearbeta information om inte miljön är tillgänglig. Våra kognitiva förmågor påverkas bland annat av ljud, ljus, en stressig miljö och hur information presenteras. Syftet me

Introduktion till tillgänglighet på webbe

Linnéuniversitetet står bakom den här webbplatsen, universitetets intranät Medarbetare. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda intranätet i sitt arbete. Detta är vår tillgänglighetsredogörelse. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss. Tillgänglighet för https://www.nsva.se. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskrivs hur https://www.nsva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan. Tillgänglighet på webben En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej. Att göra något möjligt för få gör det lättare för alla. Detta leder vårt utvecklingsarbete kring denna webbplats Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Vetenskapsrådet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem Översikt för tillgänglighetsfunktioner. För att fortsätta att göra vår teknik tillgänglig för alla har Samsung utvecklat och tillämpat en rad olika tekniska lösningar. Med sin intuitiva, lättanvända design och tillgänglighet har Samsung gett alla möjlighet att på ett enkelt sätt använda teknik och dra fördel av nya spännande.

Tillgänglighet på nrm.se. Vår ambition är att alla ska kunna ta del av informationen på nrm.se oberoende av funktionsnedsättningar eller tekniska förutsättningar. Webbplatsen nrm.se är dock ålderstigen och vi planerar att byta ut hela webbplatsen inom kort mot en med modernare bakomliggande teknik och automatiserade uppföljningar. webb-tv, tillgänglighet, användbarhet, TV4 Play, SVT Play, synnedsättning, synskadad, ISO 9241-11, WCAG . 3 Abstract Nowadays the Internet is one of the most used media tool. This tool should be available for everyone, including people with disabilities Tillgänglighet, textning och tolkning. På Svensk Medietext är vi experter på många typer av tillgänglighetstjänster: undertextning, både sammaspråkstextning och livetextning av direktsändningar, syntolkning och teckenspråkstolkning av förinspelat material. Ring oss, så talar vi tillgänglighet! 08-13 40 00. Eller skriv Anpassning och tillgänglighet. Folktandvården Sörmlands webbplats är tillgänglig och användbar för många grupper. Oavsett om du är funktionsnedsatt eller har annan kulturell- eller etnisk tillhörighet finns samma, eller likvärdig information tillgänglig Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga. Utöver bestämmelser för kontrollansvariga och energiexperter har Boverket gett ut regler för certifiering av sakkunniga inom områdena: brand kulturvärden tillgänglighet och funktionskontrollanter för ventilationssystem. Det är certifieringsorganen som beslutar om certifiering. De som finns listade har ett.

Tillgänglighet på webbplatsen. Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborg.com. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på goteborg.com Tillgänglighet för essunga.se. Essunga kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.essunga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Tillgänglighet i befintlig PDF Gör dina PDF:er tillgängliga för alla Du har säkert hört talas om att en webb ska vara tillgänglig för alla, och det kan kännas tungt och svårt Vårt arbete med tillgänglighet. I Landskrona stad ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra. Här kan du läsa om hur vi i Landskrona stad arbetar med tillgänglighetsfrågor och vilka insatser som görs. Listan är under. Webb-tv. Pressträffen den 2 juli 2012 kl 08.30 - 09.00 sändes i direktsändning. Du kan se sändningen i efterhand och du är välkommen att fortsätta twittra med hashtag #funkpol. Om uppspelningen inte startar snart kan du prova att starta om enheten Konserthusets webbplats uppfyller riktlinjer för tillgänglighet som bygger på WCAG 2. AA och följer relevanta delar av PTS rekommendationer på Webbriktlinjer.se. Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller fokus/nedtoning

Rörelsehinder skola

Tillgänglighet på webben för platser Riksantikvarieämbete

Tillgänglighet. Oskarshamn ska vara en kommun för alla. Kommunen arbetar med att göra platsen tillgänglig och ge alla oskarshamnare möjlighet att delta i samhällslivet. I samverkan med det kommunala rådet för tillgänglighet, näringsliv och föreningar undanröjer vi hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag Verktyg och stöd som hjälper dig i ditt arbete med tillgänglighet på din webbplats Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet. För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 A, AA och AAA på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehåll som inte är tillgänglig

Tillgänglighet för oskarshamn.se. Detta är tillgänglighetsredogörelsen från Oskarshamns kommun som står bakom den här webbplatsen oskarshamn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur väl oskarshamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Hur tillgänglig är webb­platsen? Vi är medvetna om att vissa delar eller information inte helt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgänligheten på krokom.se. Vi ska uppnå grund­läggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 AA Tillgänglighet för ostersund.se. Östersunds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webb­platsen. Här beskriver vi hur ostersund.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

 • ABS 18 totalentreprenad.
 • Puk code kwijt t mobile geen account.
 • Raiffeisenbank startseite.
 • Boende Leksand stuga.
 • EEG Germany.
 • Uddevalla kommun Omsorg.
 • Vegan Pizza fryst.
 • Enskild firma handla med aktier.
 • Belfius duurzaam beleggen.
 • Black Bitcoin Billionaire Clubhouse.
 • Windows 7 x64 or x86.
 • Lange vakantie Spanje.
 • Vem äger NIX.
 • Rytmus Antagningspoäng 2021.
 • Balenciaga bag Sale.
 • Silvermynt investering.
 • Hus till salu Orust.
 • Spocket.
 • Swedbank härvan.
 • Besöksanläggning Boverket.
 • OpenLANE SkyWater.
 • Computershare DSPP.
 • VBG investor relations.
 • Nano moon trade.
 • KICKS jobb.
 • TEDi Deko figuren.
 • Stiftung Warentest ePaper.
 • Crypto Casino lucky Wheel.
 • MT5 Trade Copier.
 • Arawak repossessed homes.
 • Boka teoriprov körkort.
 • Wirtschaftskriminalist Bayern.
 • Mini Future Bitcoin Long.
 • Min Upplysning.
 • TipNano download.
 • Jdownloader forum.
 • Krypto Trading Strategie.
 • Checkliste Einkommensteuererklärung Excel.
 • True Flip Gaming Ltd.
 • Ellos Home lampor.
 • Bots Trustpilot.