Home

Spintso aktie

Spintso Int. / Känns bra med / Sen reaktion... 2021-05-24 14:57Avgående ordförande i Medclair Invest, Fredrik Crafoord har via bolag förvärvat 1,085,635 aktier till ett genomsnittligt pris om 3,25 kr per aktie i bolaget och äger efter transaktionen 10,01% av aktier och röster och inte 10,1% som tidigare kommunicerat Alltså 3,25 skulle aktie kosta minst eller har jag fel Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde (K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period. Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde (D) (SMA, vanligtvis 3) Storägare säljer aktier i Spintso för 0,5 miljoner kronor. Istvan Dezsö Szabo har den 10 december sålt 400 000 aktier i Idrottsverktygsbolaget Spintso där han är storägare

Spintso International's pågående nyemission av aktier mot betalning av apportegendom förlängs till 9 oktober Publicerad: 2020-09-30 (beQuoted) Fredag 18 septembe 2,68. SEK. -0,13 SEK -4,63%. Till aktieöversikt. Utförlig grafisk information om Medclair Invest historiska utveckling som ger en hint om aktiens framtida utveckling. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Senaste analyserna. Johan Wendel. Kung på First North ingen garanti för succé Förvärvet Spintso har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med merparten av aktieägarna i Medclair (org.nr. 556772-8893), bland annat Crafoord Capital Partners AB, Masify AB, Familjen Karin Szab med bolag, Dividend Sweden AB, Tallstaden AB och Piroska Forkman, vilka tillsammans representerar 91,92 % av de utestående aktierna i Medclair, enligt vilket Spintso har för avsikt att förvärva samtliga aktier i Medclair KOMMUNIKE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA Idag, den 18 september 2020, hölls extra bolagsstämma i Spintso international AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras Kursfall dag ett. Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Affärsvärlden delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen. Spintso föll med -38 procent under den första handelsdagen

Antal aktier 3 489 490 Börsvärde MSEK 324,63 Direktavkastning % 0,00 P/E-tal-48,44 P/S-tal 5 321,76 Kurs/eget kapital 80,00 Omsättning/aktie SEK 0,02 Vinst/aktie SEK-1,83 Eget kapital/aktie SEK 1,13 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 1 463 Datakälla Millistrea Läs inlägget här: (link i bio) https://www.spintso.se/ted-blogg-maj.html English version: https://w... 2021-05-21 20% Discount offer ⌚ We're happy to introduce our new Spintso website and we want you to celebrate with us. ⚽ Use code: NewSpintso20 in the checkout.

Spintso Int. Forum Placera - Avanz

Det lilla bolaget Spintso International gick idag den 13 januari 2020 upp hela 66,67 %! Bolaget är ett av de minsta i börsvärde på någon av listorna där man kan köpa aktier. Efter dagens utbrott uppåt landar börsvärdet på knappt 5 Mkr. Klart mindre än en veckolön för en amerikansk börs VD. Aktien rusade från [ YouTube: Aktiedagen Stockholm - Spintso International. VD Peter Evertsson presenterar Spintso International under Aktiedagen Stockholm den 12 september 201

Medclair Invest (MCLR) - Köp aktier Avanz

Apportemissionen blev fulltecknad innebärandes att Spintso förvärvar samtliga 83 341 560 aktier i Medclair, vilket blir ett helägt dotterbolag till Spintso. Aktier och aktiekapital Genom Apportemissionen kommer Spintsos aktiekapital att öka med 5 000 493,6 SEK, från 1 048 712,1 SEK till 6 049 205,70 SEK och antalet aktier kommer öka med 50 004 936 aktier, från 10 487 121 aktier till 60 492 057 aktier spintso: ordfÖrande fredrik crafoord kÖpt aktier fÖr 0,4 mln kr: 23-02: spintso: nettoomsÄttningen blev 6,3 mln kr (5,3) i 4 kv: 19-02: spintso: medclair fÖrhandlar om avtal med linde healthcare: 19-02: spintso: dotterbolag ska leverera 2 system till sjukhus i uk: 28-01: spintso: riktad nyemission om 15 mln kr, renodlar mot medtech: 11-12-202

Medclair Invest (MCLR) aktie Alla nyheter - Börskolle

Tisdag 19 januari. Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader. Publicerad: 2021-01-19 (Cision) Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Spintso överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Marknadsinformation oc Spintso har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med merparten av aktieägarna i Medclair (org.nr. 556772-8893), bland annat Crafoord Capital Partners AB, Masify AB, Familjen Karin Szabó med bolag, Dividend Sweden AB, Tallstaden AB och Piroska Forkman, vilka tillsammans representerar 91,92 % av de utestående aktierna i Medclair, enligt vilket Spintso har för avsikt att förvärva samtliga aktier i Medclair

med villkoren i detta memorandum teckna aktier i Spintso International AB. Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier, till en kurs om 0,60 kronor per styck. Teckningsperiod Teckningsperioden pågår från och med den 28 maj 2018 till och med den 13 juni 2018 Idrottsverktygsbolaget Spintso aviserade den 19 augusti att bolaget avser förvärva hela Medclair genom ett uppköpserbjudande. Styrelsen i Medclair ställer sig bakom uppköpserbjudandet från Spintso och rekommenderar därför aktieägarna i Medclair att acceptera uppköpserbjudandet och därmed växla sina Medclair-aktier mot aktier i Spintso

Spintso i samarbete med SvFF. Välj land Spintso´s aktie Antalet utestående aktier vid rapporterings-periodens utgång var 10 847 121 (8 237 121). Under första halvåret 2020 har aktien noterats som högst till 1,56 kr den 21 januari och som lägst till 0,34 kr den 19 januari Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 september 2020 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 14 september 2020 per epost till info@spintso.se eller genom brev under adress Spintso International AB, G-Lab21, Västra hamngatan 7 C, 411 17 Göteborg

Medclair Invest Aktie - Dagens Industr

Free UK Delivery on Eligible Orders. Don't Miss out on Great Sports Gear Deals spintso: ordfÖrande fredrik crafoord kÖpt aktier fÖr 0,4 mln kr. 2021-02-23. spintso: nettoomsÄttningen blev 6,3 mln kr (5,3) i 4 kv. 2021-02-19. spintso: medclair fÖrhandlar om avtal med linde healthcare. 2021-02-19. spintso: dotterbolag ska leverera 2 system till sjukhus i uk

SPINTSO: ORDFÖRANDE FREDRIK CRAFOORD KÖPT AKTIER FÖR 0,4 MLN KR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fredrik Crafoord, som är ordförande i Spintso, har i torsdags köpt 250.000 aktier i bolaget till kursen 1:67 kronor Styrelsen för Spintso International AB (publ) (nedan 'Spintso') offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier mot betalning av apportegendom riktad till aktieägarna i Medclair AB (publ).

Medclair Invest - teknisk analys av aktien - Dagens Industr

 1. Av dessa aktier förvärvar Mikael König 3,6 miljoner aktier och Jonas Lundh 0,5 miljoner aktier. Det sammanlagda värdet på affären uppgår till cirka 5,1 miljoner kronor. Syftet med transaktionen är i huvudsak att skydda bolagets nuvarande aktieägare från onödiga utspädningar samt visa på långsiktighet från koncernledningen, skriver Spintso
 2. Spintso har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med merparten av aktieägarna i Medclair (org.nr. 556772-8893), bland annat Crafoord Capital Partners AB, Masify AB, Familjen Karin Szabó med bolag, Dividend Sweden AB, Tallstaden AB och Piroska Forkman, vilka tillsammans representerar 91,92 % av de utestående aktierna i Medclair, enligt vilket Spintso har för avsikt att förvärva samtliga.
 3. Spintso gör en nyemission under augusti-september 2016 och noterar sig sedan på Aktietorget den 31 oktober 2016. Uppdatering: Bolagets emission tecknades till 4,1 Mkr, Styrelsen bedömer att notering av Bolagets aktie kommer att kunna genomföras före årsskiftet
 4. st 1,4 sen ökar vi IP: tdUHYVqzS Om alla exempel lägger sina Aktier för sälj på
 5. Spintso, Sport Intelligence Solutions, är en svensk helhetsleverantör av domarutrustning till fotboll och andra sporter. Produktportföljen består av PDA system, domarklockor, kommunikationssystem, samt därtill grundläggande utrustning som visselpipor, flaggor, spray, och domarkläder. Bolaget grundades år 2005 och har idag sitt huvudkontor i Göteborg

Spintso: Spintso International AB (publ) genomför

Spintso: Kommunike' från extra bolagsstämma Placer

Det skriver Spintso i ett pressmeddelande. Bolaget aviserar samtidigt om förslaget på att införa ett incitamentsprogram om 3 600 000 optioner med rätt att teckna Spintso International till ett lösenpris om 1,0 kr per aktie Spintso tillförs 14,4 miljoner kronor efter emissionskostnader. - Det är med stor glädje jag kan konstatera att bolagets långsiktiga kapitalbehov är säkerställt. Att kunna genomföra detta i ett så tidigt skede av en offensiv expansion är självklart en oerhörd framgång och det ger oss möjlighet att fullt ut fokusera på att realisera den potential vi ser i bolaget, säger Mikael. Spintso International AB (publ) ('Bolaget') meddelar idag, den 28 januari 2020, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, fattat beslut om att emittera 2 250 000 aktier..

Börsnotering Spintso Affärsvärlde

Anmälningssedel för teckning av aktier, i Spintso International AB (publ) Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Spintso International AB (publ) till 4,80 kr per aktie: Namn/Firma Person/Org.nr Adress Postnr och Ort VP-kontonummer eller depånummer* Bank/förvaltar Beräknat på det volymvägda snittet den 27 januari 2021 i handeln för Spintso International aktien har emissionen genomförts med en rabatt på 7 procent. Nyemission medför en utspädning på 19,9 procent för övriga aktieägare, uppger bolaget

Spintso har stärkt kassan genom en riktad nyemission om 15 miljoner kronor. Den riktade nyemission omfattar 15 miljoner aktier till teckningskursen 1 krona per aktie. Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa kont Med villkoren att varje per avstämningsdagen den 24 maj 2018 innehavd aktie ges rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie. Emissionen omfattar högst 5 873 540 aktier till en kurs om 0,60 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 3 524 124,00 kronor vid full teckning Spintso International AB (SPIN), vars aktier är noterade på Nordic SME, har bytt namn till Medclair Invest AB. Nytt listnings- och kortnamn samt ny FISN-kod kommer att anges i handelssystemet från och med måndag den 8 mars 2021. ISIN-kod och Instrument-ID förblir oförändrade FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNAD TILL 1 418 148,60 KRONOR, MOTSVARANDE 40,24 PROCENT. Styrelsen för Spintso International AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018

Bioextrax (BIOEX) - Köp aktier Avanz

Erbjudandet avser köp av aktier i Spintso International AB med företräde för befintliga aktieägare. Avstämningsdag Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 24 maj. Villkor Aktiägare som äger aktier på avstämningsdagen den 24 maj 2018 får en teckningsrätt för varje aktie Den 19 augusti 2020 placerades aktierna i Spintso International AB (Spintso) under observation på grund av att bolaget ingått ett avtal om förvärv av MedClair AB (MedClair). Genom förvärvet blev de tidigare aktieägarna i MedClair majoritetsägare i Spintso och äger efter transaktionen ca 83 % av antalet aktier och röster i Spintso

Spintso A

 1. Om oss Vad vi gör Produkter Milj
 2. Två heta köptips från Börsveckan Och tre aktier du kan vänta med. Aktie. Di: Köpläge i Diös. Aktietips. AFV ser 35-procentig uppsida i Prevas. Aktieportföljen. Stark utveckling i portföljen. Aktiechatt. Hernhag: Fem utländska utdelare Och den mest intressanta preffen just nu
 3. Bolagsbeskrivning inför upptagande av aktier i Spintso International AB till handel vid NGM Nordic MTF, med första handelsdag den 3 mars 2017
 4. Villkoren i uppköpserbjudandet innebär att fem aktier i Medclair ger tre aktier i Spintso genom en apportemission. Värdet på transaktionen uppgår till cirka 40 miljoner kronor och ska ställas i paralitet med den senaste emissionen som genomfördes i Medclair om 48 öre per aktie
 5. Få omedelbar tillgång till ett gratis live avancerat Spintso International AB diagram

Spintso upp 66,7 % på en dag! - Elefantholken - Aktie och

Aktie Spintso International SE0009190572 Avyttring 400000,0 Antal 01,25 SEK 2020-12-10 Utanför handelsplats Aggregeringar. Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens. Istvan Dezsö Szabo har den 10 december sålt 400 000 aktier i Idrottsverktygsbolaget Spintso där han är storägare. Aktierna såldes till kursen 1,25 kronor per aktie, en affär på 500 000 kronor. Affären gjordes utanför handelsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister Läs mer om Spintso på www.spintso.se - Vi är mycket glada att handeln i Spintsos aktie äntligen inleds. Som aktieägarna noterat har vägen hit i någon mån tagit resurser från vårt operativa arbete, och vi ser med stor optimism fram emot att med fullt fokus ta oss an de stora möjligheter som våra marknader erbjuder

Jag har tittat på Spintso som gör IPO snart

#18-50 Företrädesemission i Spintso International AB mån, maj 21, 2018 15:01 CET. Vid årsstämman den 16 maj 2018 i Spintso International AB (publ) (Bolaget) beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Styrelsen för Spintso International har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel vid handelsplatsen NGM Nordic MTF, med planerad första handelsdag 3 mars 2017

Utfall i apportemission och beskrivning av Medclair AB

Vid årsstämman den 16 maj 2018 i Spintso International AB (publ) (Bolaget) beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 maj 2018 SPINTSO INTERNATIONAL REGISTERED AKTIE und aktueller Aktienkurs. Nachrichten zur Aktie Spintso International AB Registered Shs | A2PG8Z | SE000919057 Få detaljerad information om Spintso International AB (MCLR) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Spintso International rapporter och mycket mer Diskussion och forum - följ diskussionerna i Medclair Invest på Shareville

3/5/2021 7:41:12 AM - Spintsos styrelseordförande Fredrik Crafoord köper aktier för 0,4 miljoner kronor - Fredrik Crafoord har den 4 mars köpt 250 000 aktier i Spintso där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 1,67 kronor per aktie, en affär på 417 500 kronor Den här sidan ger en fördjupad profil av Spintso International AB, inklusive en allmän översikt av företagets affärsverksamhet och ansvarig ledning Medclairs styrelse rekommenderar Spintso Internationals uppköpserbjudande Styrelsen för Medclair rekommenderar bolagets aktieägare att acceptera Spintso Internationals uppköpserbjudande. 2020-09-2 Idrottsverktygsbolaget Spintso redovisar en både högre omsättning och förlust under helåret 2020 jämfört med året innan. Omsättningen steg 18,9 procent till 6,3 miljoner kronor (5,3). Efter sommaren, i takt med att världen började öppna upp, såg vi en glädjande uppgång i försäljningen av Spintsos produkter Fredrik Crafoord har den 4 mars köpt 250 000 aktier i Spintso där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 1,67 kronor per aktie, en affär på 417 500 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister Safari-användare: Om du upplever problem med Shareville, öppna webbläsarens Inställningar -> Integritet, och avbocka 'Förhindra spårning mellan webbplatser'

 • Insättningsautomat Revolut.
 • Hur mycket är en tomt värd.
 • Rivendell Romulus geometry.
 • Den enkla vägen att lyckas med aktier.
 • XStation firmware.
 • Göra egna smycken kurs.
 • Gunbot period.
 • Uthyres lokal Karlstad.
 • Tillgänglighet webb.
 • Las Vegas Valentine's Day 2021 restaurants.
 • Vinterförvaring husvagn Guldsmedshyttan.
 • Trading Software kaufen.
 • Skogsstyrelsen Hudiksvall.
 • What is a clinical paper.
 • Få bort alger på akvarieväxter.
 • Crypto Indicator alert.
 • Martingale system calculator.
 • Bison Transport jobs Edmonton.
 • Degree symbol Word.
 • Password list Swedish.
 • BITI ETF.
 • Rocket run song.
 • Is hashminer legit.
 • Coinbase Anmeldung geht nicht.
 • Crypto wallet app source code.
 • 190 Euro to SEK.
 • Biståndsenheten Boden.
 • Cfd HI buka kapan.
 • Aktier utbildning.
 • Dom Pérignon 1996 CellarTracker.
 • Prepaid debit card.
 • CI Financial stock NYSE.
 • EEG Germany.
 • Funfair svenska.
 • Frank Thelen Wirecard.
 • Fun things to do at home.
 • Research Handelsbanken.
 • Äventyr Småland.
 • Lagra energi i batteri.
 • Bestway zwembad aanbieding.
 • Aetna timely filing COVID.