Home

Lönerevision Region Skåne 2021

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats

Delårsrapport 2020 - Region Skån

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige Region Skånes verksamhetsplan och budget 2020 med plan för 2021-2022 Grafisk form: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Foto omslag: Stor bild, Pekko Svensson nu fortsätts under 2020 med att göra Region Skånes organisa - tion mer dynamisk och byggd för ständig förbättring

med Region Skånes Uppdrag för hälso-och sjukvård 2020 samt verksamhetsplan och budget. Rapporten kan även vara ett underlag i Region Skånes pågående arbete kring framtidens hälso- och sjukvård samt ett stöd till Innovation Skåne avseende prioritering av innovationsprojekt Regelverk ortodonti 2020-10. Version 1.0 5 1.1 Kostnadsfri tandreglering Region Skåne har det yttersta ansvaret för barn och unga vuxna, folkbokförda i Skåne, som ä

Kollektivavtal för kommun och region - Vårdförbunde

 1. Hej medlem i Vårdförbundet! Löneöversynsförhandlingarna för 2020 är igång och vi kommer under april att påbörja arbetet med att sammanfatta och analysera årets löneprocess med arbetsgivaren
 2. Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter i Skåne. Svaren ger oss möjlighet att följa era levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne som region
 3. En läkare i Region Skåne åtalas för dataintrång efter att ha gått in i två anhörigas journaler över 200 gånger. - Man får inte göra så här. Man får inte använda sina arbetsverktyg i ett privat syfte, säger kammaråklagare Tomas Olvmyr till Sydsvenskan. Enligt åklagaren ska.
 4. Men Region Stockholm och Region Skåne betalar inte utomlänsersättning till Kry, då deras besök räknas som inomlänsbesök eftersom bolaget har fysiska vårdcentraler i regionen. Trots det och trots att Kry har den största andelen av marknaden, betalade Stockholm klart mest i nätläkarkostnader per capita: 153 kronor per invånare under 2020
 5. sjukvården i Region Skåne 2020 och tydliggör styrelsespecifika mål och strategier. Lasarettet i Ystad (LiY) ingår i sjukvårdsförvaltningen Skånes universitetssjukvård, som är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar

Årsredovisning 2020 - Region Skån

Start - Region Skån

Regionfullmäktige har tagit beslut om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2020 med plan för 2021-2022. Skattesatsen i Skåne 2020 blir oförändrad med 11,18 kronor Region Skånes nya tekniska lösningar har skapat nya möjligheter för personal och medarbetare att bibehålla dialogen med patienter inom och utom regionen. Redan tidigt i våras erbjöds patienter med andra typer av sjukdomar möjligheten till videobesök för att inte besöka sjukhuset på grund av smittorisken från covid-19

Region Skånes ekonomi ser klart bättre ut nu än när vi tog över makten. För första gången sedan 2014 verkar regionen klara av att hålla sin budget. Ändå är ekonomin alltjämt ett. Regional bostadsmarknadsanalys 2020; Lyssna Lyssna. Kontakt. Regional bostadsmarknadsanalys 2020. Om publikationen. Löpnummer: 2020:20. Diarienummer: 400-18199-2020. Socialstyrelsen, Kronofogden och Region Skåne. Det gör att vi kan presentera en bild över situationen på den skånska bostadsmarknaden. Ladda ner publikation som pdf. Senast uppdaterad: 2020-02-20 Förklaring Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden OCH REGION SKÅNE En patientförsäkring för alla . ANMÄLNINGAR TILL LÖF 2020 Utskick i februari 2021 2 av 5 5.1 Antal anmälningar hos Löf 2014-2020 för Region Skåne 5.2 Anmälningar uppdelade efter verksamhetsområde 2014-2020 för Region Skåne 1545 1720 1832 1793 1782 1924 1967 0 500 1000 150 Invandrare och utvandrare 2020. Skåne län; Kvinnor Män Totalt; Invandrare: 6 719: 7 006: 13 725: Utvandrare: 4 308: 4 759: 9 067: Flyttningsnetto: 2 411: 2 24

Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall) År Kristianstad län Malmöhus län Skåne län Riket; 1805: 120 547: 149 892: 2 412 772: 1810: 120 511: 153 824: 2 377 85 Ingen skattehöjning i Region Skåne 2020 - men S, MP och V tycker det behövs. Det blir ingen skattehöjning i Region Skåne nästa år

Uppdrag, avtal och uppföljning - Region Skån

TRN 2020-0262 . Handläggare: Bette Malmros. Tillväxt- och regionplanenämnden . Yttrande över samråd för Regionplan för Skåne 2022-2040 . Region Skånes relation till omvärlden, och risken för att en minskad tilltro och tillit till demokratiska institutioner kan bidra till sociala motsättninga Länsstyrelsen Skåne bjuder, tillsammans med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Malmö stad, in till en halvdag för diskussioner kring Skånes elförsörjning. Gå till innehåll. 2020-02-11. Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre SFF Region Skåne Kontaktperson: Rickard Andersson. Planerade evenemang: Se vår hemsida: SFF Skåne: Program Övrig info: Vill du prenumerera på vårt nyhets-E-brev, skicka då ett mail till sffskane@gmail.com Gå gärna in på vår hemsida www.sffskane.org för senaste uppdateringarna Läs även Region Skåne lägesuppdatering från den 28 okt 2020 Med anledning av beslut uppstår naturligtvis många frågor. Inom idrottsrörelsen får vi hjälpas åt för att underlätta att ta kloka beslut utifrån restriktionerna och respektive idrott

GREAT - HyER

Ersättning för 2 lokalklubbsfunktionärer perioden 2020-07-01 - 2022-06-30 omfattar beloppet maximalt 10 000 kr/lokalklubb totalt över tidsperioden. Klubben betalar faktura och fakturerar först därefter distriktet, med betald faktura som underlag, senast den 1:e december för innevarande år Region Skåne 2020. Inledning Ingenting har varit sig likt detta år. Pandemin som har dragit över världen med stormstyrka har ställt mycket på ända. Vården har fått ställa om radikalt. Tusentals operationer har ställts in, många ha I avtalsrörelsen 2020 blev vinsterna flera när det gäller att stärka pensionen. -Premien för avtalspension kommer att börja räknas från 22 års ålder istället för 25 år som det har varit

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2020

Restriktioner för skånefotbollen 28 oktober 2020, 17:00. I går beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i Skåne län. De skärpta råden gäller bland annat idrotten och innebär att föreningar i Region Skåne fram till och med den 17 november ska avstå från att genomföra matcher och träningar Kommunal Skåne har cirka 67000 medlemmar. Vi organiserar anställda i kommuner, församlingar, Region Skåne, busstrafiken, hos privata arbetsgivare med kommunal verksamhet, inom hushållsnära tjänster och inom djur- och naturbruksområdet Styrelsemöte region Skåne, planering av verksamhet 2020-202. Torsdag 28 maj kl. 13:00 - 15:00. Plats: Kanalcaféen, Köpenhamn. Ansvarig är Jonas Lindberg Pressmeddelande - 26 Mars 2020 11:49. Pressbulletin om covid-19: 26 mars . Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF Region Skåne förbereder för en ökning av vårdens kapacitet

Helsingborgs Dagblad grundades, under namnet Helsingborgs Tidning, av boktryckaren Nils Jönsson. Redaktionen låg bara ett stenkast från platsen där den nu ligger, vid Rådhustorget Priskommitté för Region Skånes kortfilmspris 2020 Magnus Lunderquist, ordförande Region Skånes kulturnämnd. Julia Thelin , filmregissör och mottagare av Region Skånes kortfilmspris 2018.

PM Region Skåne Validering Sampers I juni 2020 planeras en ny basprognos för 2040 med tillhörande basårsanalys (2017) offentliggöras av Trafikverket. Detta innebär att den basprognos som benämns som version 18-04 kommer ersättas med denna version, benämnd 20-06 Publicerad 2020-10-23 12:24 . Uppdaterad 2020-10-28 6:55. Region Skåne: Avstå bus eller godis Därför jobbar Region Skåne nu för fullt med att förbättra systemet och göra det enklare att hitta och boka en tid, skriver de i ett pressmeddelande 3 1. Inledning Tågtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken i Skåne och en motor för den regionala utvecklingen. Tågtrafiken har stor betydelse för Region Skånes . m Inför lokalavdelningens årsmöte 2021. Senaste dag för årsmötet är den 15 februari.. Motioner och valrapport insändes senast den 18 februari. Till Årsmötes-handlingar P.g.a. rådande pandemi är det lämpligt att hålla 2021 års årsmöten digitalt/telefonmöte

Din lön 2020 - Vårdförbunde

Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser 2020-11-24 Dnr 3.5.1-21332/2020-47 1(10) Region Skåne . 291 89 Kristianstad . Ärendet . Tillsyn av Region Skånes (härefter regionen) ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende

Folkhälsorapporten 2020 - Region Skån

Praktiskt innebar detta inom Region Skåne att varje ALF forskare fick sitt slutsaldo på sitt ALF ansvar/konto i bokslutet 2020 överflyttat från år 2020 till år 2021, både positivt och negativt saldo/utfall fördes över till nästa år TePe Munhygienprodukter AB vann Skåne Solar Award 2019 för solcellsanläggningen om 253 kW på huvudkontoret i Malmö, och har valt att skänka prissumman om 10 000 kr till Ingenjörer utan gränser och solcellsprojektet Sunpower Zimbabwe som förser en förlossningsavdelning med el. Priset delades ut av Solar Region Skånes ordförande Staffan Fredlund under Skånes Energiting den 4 juni 2019 2020 2019 2018 2017 Vår kostnadsfria affärsutveckling möjliggörs genom att Region Skåne ger ett finansiellt stöd till Insamlingsstiftelsen Lokal utveckling som förvaltas av Företagarna region syd. Taggar. Syd Artikel

Region Skåne stoppar möjligheten att besöka någon anhörig i vården från och med klockan 17 idag. - Vi måste skydda vården. En åtgärd i det här är att vi inför besöksförbud i. INSTÄLLD Regional miljömålskonferens Halland 2020 - Smartare, grönare Sverige Länsstyrelsen har beslutat att ställa in Miljömålskonferensen den 27 mars. Som regional statlig myndighet behöver vi bidra till att minska smittspridning och skydda de riskgrupper som finns i samhället Region Skåne förbereder sig individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020. Vissa dagar redovisar Region Skåne ett. Danmark och Tyskland har hittat en regional lösning för resande. Någonting liknande för Skåne och Danmark välkomnas av regionen. - Samtidigt: Skulle vi då upprätta en gräns i Markaryd Labradorklubben reg Skåne har beslutat att inte genomföra regionmöte/årsmöte 2021. Beslutet grundar sig på den dispens som Svenska Kennelklubben gått ut med: Svenska Kennelklubbens specialklubbar vilken Labradorklubben region Skåne tillhör, och som genomfört ett godkänt årsmöte 2020 beviljas generell dispens för att inte genomföra årsmöte 2021

Gikt, äkta (arthritis urica) - NetdoktorPro

Länsstyrelsen Skåne, Malmö (Malmö, Sweden). 8,049 likes · 1,189 talking about this · 436 were here. Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att skapa.. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser I september 2020 var Södermanland den enda regionen i Sverige med en högre arbetslöshet än Skåne. I Malmö var arbets-lösheten 16,0 procent i september 2020, högst av 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Skåne Västra Götaland Stockholm. 9. ÖVERBLICK: SKÅNE OCH SVERIGE. 8. SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2020. ÖVERBLICK: SKÅNE.

Lönerevision 2021 ssr. 2017-04-20.Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivareförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna Arbetsgivarverket informerar. Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020. Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §) Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig

styrelsen i regionen medverkat. Ekonomiskt resultat 2020 Johan gick igenom resultat för 2020 som visar ett positivt resultat på 654 tkr. Framförallt beror det på minskade kostnader för personal och inställda aktiviteter. Skåne/HalIand/Blekinge § 25 Lönerevision Styre}. Regionlistor Skåne. Är du Liberal och vill du vara med och göra Sverige bättre? Då anmäler du ditt intresse för att ställa upp här för att kanske få stå på regionlistan för Liberalerna i Skåne Läns olika valkretsar i valet 2022

Hotade föreläsningar i ny regi - HD”Inga belägg för att minska risken för typ 1-diabetesPolitiker stödjer Ystad Hamn - Ystads kommunStudents in Molecular Cell Biology 1999

Lönerevision vårdförbundet 2021. Vårdförbundet har slutit ett nytt treårigt centralt avtal för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i regioner, kommuner och kommunala bolag Vårdförbundet arbetar för dig som medlem och följer utvecklingen av coronavirusets spridning. Läget kan snabbt förändras och därför samlar vi. 2021-04-01 Humana publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020. 2021-03-12 Humana rankad som mest hållbara vård- och omsorgsaktör. 2021-02-10 Ingen visste då vad vi vet nu - Humanas coronarapport. Nyhetsarkivet. Jobba hos oss i sommar! Nu är det dags att söka jobb inför sommaren Visa sök Dölj sök Logga in. Navigation. Arbetsgivarstöd. Arbetsgivarguide. Arbetstid. Förpackningsavtalet. Ordinarie arbetsti Under 2020 har direktionen beslutat om mål som Lönekartläggning ska genomföras varje år innan lönerevision. Medarbetarenkäter ska genomföras regelbundet. Uppföljning: Årsbokslut. Mål 2. I Länsstyrelsen Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut so

 • Vad ingår i städ hemtjänst.
 • Etrade Pro updates.
 • How to trick TF2 trading bots.
 • Lönerevision Region Skåne 2020.
 • Bygga in pool i altan.
 • Crypto tab Hack Script.
 • Pianola bridge.
 • Türkiye'den yurtdışına satış yapan alışveriş siteleri.
 • Gazprom Aktie.
 • Quadro K5200 Hashrate.
 • ClaimRbx.
 • Table Top games.
 • Equilibrium interest rate.
 • Notar Järfälla.
 • Fridhemsplan Shisha.
 • Tezos nieuws 2021.
 • Texte humoristique avec jeu de mots.
 • Kollegieblock A5.
 • Електронни валути.
 • Telefonist Försvarsmakten.
 • Van eck AEX ETF Dividend.
 • Northwestern Mutual.
 • Jobb Bar Malmö.
 • Högtalarfunktion iPhone.
 • BTC medewerkers.
 • RegioBank vacatures.
 • Facebook Aktien.
 • DTEC Reddit.
 • IG spread hours.
 • Von Dividenden leben Blog.
 • How to set up RSI on Webull.
 • Bilförsäljare utan erfarenhet.
 • Coinbase Anmeldung geht nicht.
 • How to join Daisy AI.
 • Götabanken Nordea.
 • NFT buy.
 • Radio documentaries.
 • Accelerate SPAC Index.
 • I Never Cry film review.
 • Blue Water Shipping logo.
 • Surplus Ammo.